Investiční akce obce

rok

název programu

název akce

celkové náklady v tis. Kč

dotace v tis. Kč

2012

Program rozvoje venkova

Boží muka v Rybništi

465

326

2012

Program rozvoje venkova

Dětské hřiště v Rybništi

554

388

2012

Podpora výstavby podporovaných bytů

Bezbariérový byt v č.p.163, Rybniště

600

600

2013

Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko)

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

746

597

2013

Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko)

Obnova místní komunikace

607

486

2014

Program obnovy venkova Ústeckého kraje

Oprava místní komunikace

342

240

2014

Operační program Životní prostředí

Energetické úspory Základní a Mateřské školy Rybniště

3137

2824

2015

Program obnovy venkova Ústeckého kraje

Pořízení Územního plánu Rybniště

140

140

2015

Operační program Životní prostředí

Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn

4821
(alikvotní spoluúčast obce činila 80 tis. Kč)

4285

2015

Program rozvoje venkova

Boží muka v Rybništi – II. etapa

428

300

2015

Program rozvoje venkova

Dětské hřiště u Hangáru Rybniště

401

281

2015

Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko)

Opravy povrchu chodníků

310

248

2015

Operační program Životní prostředí

Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu

4548

4094

2016

Fond Ústeckého kraje

Obnova Školní družiny v ZŠ Rybniště

Akce probíhá

300

2016

Hasičský záchranný sbor ČR a Ústecký kraj

Pořízení dopravního automobilu pro SDH Rybniště

914

525

2016

Program rozvoje venkova Ústeckého kraje

Projektová dokumentace obnovy školní družiny

50

50

2016

Státní fond dopravní infrastruktury ČR

Chodník k pile – I. etapa

1900

1600

2016

Státní zemědělský intervenční fond

Boží muka (naproti poště)

160

123