Prezentace akcí a projektů z dotací

 

Profil zadavatele Obce Rybniště najdete na Tender arena.

 

rok dotační program název akce celkové náklady v tis. Kč dotace / dar              v tis. Kč
2024 Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova ČR Herní prvky pro Rybniště 1601 1173
2024 Státní fond dopravní infrastruktury Rybniště - chodník podél II/263 - II. etapa 17 926 12 952
2023 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Oprava místní komunikace v Rybništi 1300 660
2023 Ústecký kraj - Místní akční skupina Český sever - Podpora komunitního života pro rok 2023 Sportovní dětský den v Rybništi 2023 41,2 30
2023

Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023

Vybudování chodníku do Nové Chřibské 314 200
2023 Ústecký kraj - Program 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH Vybavení Jednotky SDH Rybniště 115 100
2023 Národní sportovní agentura - Výzva 19/2022 Regiony USC Multifunkční hřiště v Rybništi  3000 1300
2023 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2023 Obecní úřad Rybniště - rekonstrukce střešního pláště 1000 403
2023 Národní program Životní prostředí Přírodní zahrada u ZŠ a MŠ Rybniště 706 500
2023 DONIO s.r.o. - veřejná sbírka na podporu akceschopnosti výjezdové jednotky SDH  55 50
2022 NADACE ČEZ Podpora Jednotky SDH Rybniště 99 99
2022 MV ČR - HZS - neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí za rok 2021 Jednotka SDH Rybniště - zásahy a vybavení 2022   168
2022 Ústecký kraj - Místní akční skupina Český sever - Podpora komunitního života pro rok 2022 Vánoční koncert a obecní vánoční besídka 24 20
2022 Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021 Parkoviště a sociální zázemí v Rybništi 2 781 1 665
2022 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 Dřevěný altán v centru obce 145 60
2022 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 Vybudování chodníku v centru obce 587 350
2021 Nadační fond Severočeská voda Provedení revitalizace části území (zeleň pod Hangárem)   15
2021 MV ČR - HZS - neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí za rok 2021 Jednotka SDH Rybniště - zásahy a vybavení 20.6 20,6
2021 Ústecký kraj - Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH Vybavení Jednotky SDH Rybniště  70,4 60
2021 Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova ČR Vybavení pro kulturní dům Rybniště 1 113 856,6

2020

Operační program Životní prostředí

Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Rybniště 

2 500

1 500

2020 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Obnova morového sloupu na p.p.č. 884 v Rybništi 283 198
2020 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Oprava MK č. 4c, části MK č. 12c a MK č. 45c v Rybništi 1 471 1 023
2019 Fond Ústeckého kraje Kulturní dům Rybniště - otevření sálu 463 250
2019 Ústecký kraj - Místní akční skupina Český sever - Podpora komunitního života pro rok 2019 Slavnosti obce Rybniště 2019 - 125. výročí založení školy 64,1 42,5
2019 Ústecký kraj - Program 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH Vybavení SDH Rybniště 70,1 60
2019 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 Oprava MK "U pomníku" 728 350
2018 Ministerstvo kultury ČR - Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 Automatizace Místní lidové knihovny v Rybništi 44,1 30
2018 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Oprava části MK č. 6c v Rybništi 1 120 560,1
2018 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 Oprava komunikace k nádraží 588 308
2018 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 Pořízení travního mulčovače 144 50
2018 Operační program Životní prostředí Zateplení, výměna oken a dveří a změna zdroje tepla Kulturního domu v Rybništi 8 000 3 500
2017 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 Podpora SDH Rybniště 23 20
2017 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Oprava části místní komunikace v Rybništi 700 350
2016 Fond Ústeckého kraje Obnova Školní družiny v ZŠ Rybniště 1 000 300
2016 Hasičský záchranný sbor ČR a Ústecký kraj Pořízení dopravního automobilu pro SDH Rybniště 914 525
2016 Program rozvoje venkova Ústeckého kraje Projektová dokumentace obnovy školní družiny 50 50
2016 Státní fond dopravní infrastruktury ČR Chodník k pile – I. etapa 1 900 1600
2016 Státní zemědělský intervenční fond Boží muka (naproti poště) 160 123
2015 Program obnovy venkova Ústeckého kraje Pořízení Územního plánu Rybniště 140 140
2015 Operační program Životní prostředí Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 4 821
(alikvotní spoluúčast obce činila 80 tis. Kč)
4285
2015 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Boží muka v Rybništi – II. etapa 428 300
2015 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Dětské hřiště u Hangáru Rybniště 401 281
2015 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko) Opravy povrchu chodníků 310 248
2015 Operační program Životní prostředí Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu 4548 4094
2014 Program obnovy venkova Ústeckého kraje Oprava místní komunikace 342 240
2014 Operační program Životní prostředí Energetické úspory Základní a Mateřské školy Rybniště 3137 2824
2013 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko) Stavební úpravy hasičské zbrojnice 746 597
2013 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko) Obnova místní komunikace 607 486
2012 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Boží muka v Rybništi 465 326
2012 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Dětské hřiště v Rybništi 554 388
2012 Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora výstavby podporovaných bytů Bezbariérový byt v č.p.163, Rybniště 600 600