Investiční akce obce

 
rok dotační program název akce celkové náklady v tis. Kč dotace v tis. Kč
2017 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Oprava části místní komunikace v Rybništi Akce probíhá 358
2016 Fond Ústeckého kraje Obnova Školní družiny v ZŠ Rybniště 1000 300
2016 Hasičský záchranný sbor ČR a Ústecký kraj Pořízení dopravního automobilu pro SDH Rybniště 914 525
2016 Program rozvoje venkova Ústeckého kraje Projektová dokumentace obnovy školní družiny 50 50
2016 Státní fond dopravní infrastruktury ČR Chodník k pile – I. etapa 1900 1600
2016 Státní zemědělský intervenční fond Boží muka (naproti poště) 160 123
2015 Program obnovy venkova Ústeckého kraje Pořízení Územního plánu Rybniště 140 140
2015 Operační program Životní prostředí Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 4821
(alikvotní spoluúčast obce činila 80 tis. Kč)
4285
2015 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Boží muka v Rybništi – II. etapa 428 300
2015 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Dětské hřiště u Hangáru Rybniště 401 281
2015 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko) Opravy povrchu chodníků 310 248
2015 Operační program Životní prostředí Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu 4548 4094
2014 Program obnovy venkova Ústeckého kraje Oprava místní komunikace 342 240
2014 Operační program Životní prostředí Energetické úspory Základní a Mateřské školy Rybniště 3137 2824
2013 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko) Stavební úpravy hasičské zbrojnice 746 597
2013 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko) Obnova místní komunikace 607 486
2012 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Boží muka v Rybništi 465 326
2012 Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova Dětské hřiště v Rybništi 554 388
2012 Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora výstavby podporovaných bytů Bezbariérový byt v č.p.163, Rybniště 600 600