Hřbitov

Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.

Řád veřejného pohřebiště upravuje provozování a správu veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) v obci Rybniště, číslo pozemkové parcely 622 v k.ú. Rybniště. Vnější hranice pohřebiště je vymezena zdí.

Provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště je obec Rybniště. Zajišťuje samostatně provozování a správu pohřebiště ve smyslu § 16 odst. 1 zákona  a § 18 odst. 2 zákona.

 

Informace, evidence a pronájem hrobových míst:
Simona Hamerská, tel: +420 412 381 121, e-mail: obec@obecrybniste.cz

 

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

denně od 15. 4 . do 30. 9. ………………………………………od 7.00 hod – 20.00 hod

denně od 1. 10.  do 14. 4.  …………………………………….. od 7.00 hod – 18.00 hod

 

Provozní řád a ceník:

Řád veřejného pohřebiště platný od 1.7.2020.

Ceník za pronájem hrobových míst.