Organizace obce

Obec zřídila s účinností od 1. 1. 2003 Základní školu a Mateřskou školu Rybniště, okres Děčín jako příspěvkovou organizaci.

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Rybniště byla zřízena obcí jako organizační složka.