Tipy na výlet

Rybniště sice nepatří k centrům turistiky v Lužických horách, ale má velkou výhodu vynikajícího dopravního spojení, tudíž se stává výchozím bodem pro výlety. Obcí prochází významné regionální cyklostezky (napojení na cyklostezky v Českosaském Švýcarsku) a značené turistické stezky (Jedlová, Tolštejn, Chřibská).

V Rybništi můžete objevovat krásu obnovených drobných sakrálních památek. Obec Rybniště byla úspěšná při získávání finančních prostředků z MMR a podařilo se jí díky nim opravit již 8 božích muk z celkových 13, které jsou na katastru obce.

Dominantou centrální části obce je secesní kostel svatého Josefa. V tomto slohu je v Čechách a na Moravě vystavěno nemnoho kostelů a náš patří mezi nejmladší kostely na Děčínsku. Kostel byl vysvěcen v červnu 1911 a je v dobrém technickém stavu, po rekonstrukci z let 1989-1990. Obec zakoupila z veřejné sbírky a vlastního rozpočtu 2 zvony (sv. Bonifáce a sv. Josefa), jejich instalace a požehnání proběhla v květnu 2004. Zvony doplnily ve zvonici starý zvon z roku 1926 (sv. Hermanna). V roce 2011 proběhly oslavy 100 let kostela. Obec pomáhá s drobnou údržbou a udržuje zelené plochy kolem kostela. Kostel je v současné době ve vlastnictví Římskokatolické církve.

V roce 2014 byl členy Svazu ck.  vojenských vysloužilců Koruny české obnoven památník k uctění 21 občanů Nové Chřibské, kteří padli na bojištích v první světové válce. Obec Rybniště v roce 2015 provedla rekonstrukci parčíku (který je součástí památníku) – byly obnoveny veškeré kamenné zídky, vyrobeny a osazeny nové ručně sekané kamenné sloupky, byl nakoupen a umístěn zahradní mobiliář a dokončeny parkové úpravy podle návrhu zahradnice.

Z dalších církevních památek se na katastru obce nalézá kaplička z roku 1775 tzv. “Tříkrálová”. Je v ní umístěn obraz “Klanění tří králů”. Stojí i na místě, kde je rozvodí mezi Severním a Baltským mořem a kde podle literatury Švédové, kteří tudy táhli v době třicetileté války, zbudovali zákopy (šance). Obyvatelé obce na svátek Tří králů (6.ledna) se u kapličky scházeli k malé pobožnosti.

Z Rybniště si můžete naplánovat hezký výšlap i na tři okolní zalesněné vrcholky. Nejvyšší s výškou 597 m je Plešivec na jižní straně. Na jihovýchodní straně je to Žulovec s výškou 562 m a na severu se tyčí Široký vrch s výškou 586 m n.m. Nejhezčí výhledy jsou právě z posledně jmenovaného a to jak na Lužické hory s vrchy Luží, Jedlovou, Studeným, Spravedlností, tak na Růžovský vrch a Českosaské Švýcarsko včetně Labských pískovců. Většinu z těchto úchvatných pohledů je možno spatřit při výstupu na Karlovu výšinu. Cesta na Široký vrch vede po staré spojnici mezi městy Chřibská a Krásná Lípa a míjí tzv. "Farskou kapličku”, kde byla vyobrazena Svatá rodina na útěku do Egypta.

Velmi hezký je výlet z Rybniště vlakem na Jedlovou a odtud na vrchol druhé nejvyšší hory Lužických hor Jedlové s kamennou rozhlednou, při cestě zpátky zřícenina hradu Tolštejn, dále na Křížovou horu nad Jiřetínem, sestup do Jiřetína, návštěva štoly po dobývání stříbra ve středověku a návrat autobusem nebo vlakem opět do Rybniště. Na delší výlety do Jetřichovic a Hřenska lze použít i speciální letní autobusové linky, které spojují Krásnou Lípu s Hřenskem.

 

Pokud jste si ještě nevybrali, tak zavítejte do Městského informačního centra Chřibská - našeho partnerského "íčka".

 

Zajímavé odkazy

 

Fotogalerie