Život v obci

Obec Rybniště udržuje společenský život.  V roce 2012 se podařilo jmenovat 6-ti člennou kulturní komisi, která organizuje s pomocí obce nyní již tradiční akce:

  • Velikonoční tvoření (rukodělné aktivity - pedig, drátkování, patchwork) a Park plný vajíček (každá rodina může na strom v obecním parku pověsit svoji kraslici);
  • Pálení čarodějnic (soutěže pro děti, masky, lampiónový průvod);
  • Den dětí (dětské soutěžení s odměnami);
  • Rybnišťský Bivoj (akce na konci léta jako soutěžní klání pro tatínky s dětmi);
  • Předvánoční tvoření;
  • Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční koncert (oblíbená předvánoční akce s ohňostrojem).

Vedení obce organizuje podzimní setkání důchodců ke Dni seniorů. Základní škola a Mateřská škola Rybniště pak pro celou obec pořádá Vánoční koncert a jarmark vlastnoručně vyráběných výrobků.

V obci působí TJ Tatran Rybniště (fotbalisté a kulečníkáři). Obci dělají velkou radost „mladí hasiči“, účastní se hasičských soutěží a v roce 2015 poprvé a s velkým úspěchem uspořádali soutěž „O pohár starosty obce Rybniště“. V obci funguje klub důchodců, jehož členové se pravidelně scházejí ve své klubovně, pořádají pro seniory besedy a zájezdy. Florbalový klub, který vznikl na podzim 2015 z iniciativy jednoho místního tatínka, pravidelně trénuje v tělocvičně ZŠ Rybniště.