Informace pro občany

V této sekci najdete informace k odpadovému hospodářství v Rybništi (kam lze odložit odpad, jak se třídí a likviduje komunální odpad), informace o povodňovém plánu a plánu zimní údržby. K dispozici je i kompletní územní plán a způsoby řešení životních situací.

Povodňový plán obsahuje a řeší organizační a technická opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku při povodni.

Plán zimní údržby je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody. Plán stanoví potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Součástí plánu je také mapa protahování.

Nový Územní plán Rybniště byl dokončen po tříletém procesu a v únoru 2015 schválen Zastupitelstvem obce Rybniště. Zpracoval ho AUA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6. Vyjadřovat se k návrhu územního plánu měli občané možnost v rámci procesu jeho zpracování a požadavky obce byly ve velké míře vykomunikovány a zapracovány. Nejdůležitějším výkresem pro zájemce o stavbu v Rybništi je výkres N2 – urbanistická koncepce.

Životní situace jsou strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací prostřednictvím našeho úřadu.

Mapový portál obce je šikovný pomocník při práci s katastrální mapou obce a vyhledávání informací.