Program rozvoje obce

Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje obce Rybniště v následujících letech. Představuje důležitý nástroj rozvoje územního celku.

Program rozvoje obce na období let 2020-2028.

 

Dokument je také k zveřejněn v aplikaci www.obcepro.cz.