Program rozvoje obce a plán rozvoje sportu

Program rozvoje obce a plán rozvoje sportu jsou důležitými nástroji rozvoje územního celku.

Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje obce Rybniště v následujících letech. Představuje důležitý nástroj rozvoje územního celku. Program rozvoje obce na období let 2020-2028 byl vydán Zastupitelstvem obce Rybniště 4.11.2020. Aktuální verze dokumentu je zveřejněna v aplikaci www.obcepro.cz.

 

Plán rozvoje sportu v obci Rybniště je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a vychází z vydaného Programu rozvoje obce Rybniště.