Knihovna

Je umístěna v přízemí Obecního úřadu a navštívit ji můžete každý čtvrtek od 15:30 do 17:30 hodin. Knihovnicí je paní Anna Žuchová.

Knihovna je od května 2019 automatizovaná, tzn. že se knížky půjčují přes počítač - prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému TRITIUS. Čtenáři dostávají nové průkazky s čárovým kódem a paní knihovnice eviduje výpůjčky načtením čárového kódy z knihy. Čtenář z knihovny odchází s vytištěným seznamem zapůjčených knih, kde je u každého titulu i termín pro vrácení, případně zaplacené poplatky apod.

Zásadním vylepšením služeb knihovny je přístup k on-line katalogu a možnost přístupu ke čtenářskému kontu. On-line katalog je přístupný na adrese https://decin.tritius.cz/library/rybniste/. Knihy lze vyhledávat podle autora, názvu, klíčových slov a dalších kritérií. U titulu se objeví, zda je v danou chvíli dostupný. Registrovaný čtenář má možnost se v on-line katalogu přihlásit na své jméno, prohlédnout si seznam aktuálně půjčených knih i těch, které měl v minulosti půjčené, přehled svých poplatků apod.

Na pořízení Tritia a potřebného vybavení (notebook, pokladní tiskárna, laminátor, tiskárna, scanner čárových kódů) obec získala dotaci z Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) ve výši 30 tis. Kč.

 

 

  .