Automatizace Místní lidové knihovny v Rybništi

 

Cílem projektu je zahájení automatizace knihovnických činností. Bylo nakoupeno počítačové vybavení a související příslušenství pro zprovoznění knihovnického systému v souladu se žádostí o dotaci a rozhodnutí MK (notebook, pokladní tiskárna, laminátor, tiskárna, scanner čárových kódů, AKS Tritius REKS do 5 tis. sv.).  Celkový rozpočet byl 45.144,- Kč a dotace v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) činila 30.000,- Kč.