Automatizace Místní lidové knihovny v Rybništi

 

Předmětem projektu je pořízení potřebné techniky a novéhp katalogizačníjo informačního systému pro knihovnu.