Odpadové hospodářství

Jak je to s odpadem a jeho tříděním v Rybništi?

Vysloužilá elektrozařízení (lednice, pračky, myčky, drobné kuchyňské a domácí elektrozařízení, hobby nářadí, televize, rádia, počítače apod.) a baterie lze odevzdat zdarma do sběrového místa umístěného vedle budovy Obecního úřadu v Rybništi.

Vysloužilé úsporné zářivky do koše ani do popelnice nepatří! Lze je vkládat do malé sběrné nádoby umístěné v zádveří budovy Obecního úřadu v Rybništi.

Kovový odpad lze odevzdat bezplatně do sběrového místa umístěného vedle budovy Obecního úřadu v Rybništi nebo do provozovny sběrných surovin – v okolních obcích a městech.

Třídění komunálního odpadu:

a)      tříděný odpad, kterým je papír, nápojový karton, sklo bílé a barevné, plast, včetně PET lahví, polystyren z bílého zboží, kovy

b)      objemný odpad

c)      nebezpečné složky komunálního odpadu

d)      směsný odpad ( zbylý komunální odpad po vytřídění )

Shromažďování směsného odpadu do sběrných nádob:

- typizované sběrné nádoby – popelnice 80 l ( cena za týdenní  vývoz je za jedno svozové období,  to jest  ½ roku, 800,-Kč a za čtrnáctidenní vývoz  je cena za jedno svozové období  450,- Kč) ,                                            

– popelnice  110/120 l ( cena za týdenní  vývoz je za jedno svozové období,  to jest  ½ roku, 1050,-Kč a   za  čtrnáctidenní vývoz  je cena za jedno svozové období  600,- Kč)

– igelitové pytle s logem svozové firmy –  cena 60,-Kč/kus  -  určené ke   shromažďování  směsného   komunálního  odpadu,  nelze do nich shromažďovat popel

- svozové období je letní (od 1.5. do 31.10.) a  zimní (od 1.11. do 30.4.)

Třiďme odpad – má to smysl.