Pasport místních komunikací

Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací. Je zpracován v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí tento zákon, a dle požadavků vyplývajících z přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.