Kulturní dům / Restaurace

Od roku 2018 do 2022 proběhla celková rekonstrukce objektu. Od roku 2019 je znovu otevřen taneční sál a od října 2022 se provozuje restaurace.

Kulturní dům stavebně tvoří dva samostatné objekty, které jsou propojeny spojovacím krčkem. Jeden z objektů, který byl k hlavní budově dostavěn v letech 1973-1976 a ve kterém se nachází taneční sál, byl z technických důvodů více než 8 let uzavřen. 

V druhé části je restaurace, která má od října 2022 novou nájemkyni a je v provozu! V přízemí dále najdete květinovou dílnu paní Simony Pohankové. Ve 2. NP jsou tři spolkové místnosti. V jedné je nově od září 2023 přestěhována Lužická rybka a jednu z nich obec pronajímá k soukromým účelům (viz. podmínky níže).

V dubnu 2018 byla na opravu Kulturního domu schválena žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem dotace bylo provedení energeticky úsporných opatření na budově, tj. zateplení, výměna oken a dveří a změna zdroje tepla Kulturního domu v Rybništi ve výši přes 3 mil. Kč. Spoluúčast k dotaci a ostatní stavební práce související s dokončením celkové rekonstrukce (nezpůsobilé z hlediska financování z dotace) ve výši přes 5 mil. Kč šly z rozpočtu obce.

Firma WAKOS Rumburk byla generálním dodavatelem stavebních prací týkajících se zateplení, výměny oken a zdroje tepla. Zároveň během roku 2019 byly zadány dílčí práce související s nutnou přestavbou sociálních zařízení a zprovozněním sálu. Důležité momenty stavby jsou zachyceny v prezentaci.

Na konci roku 2019 byl taneční sál Kulturního domu Rybniště otevřen veřejnosti vánočním koncertem dětí ze ZŠ Rybniště. Sál byl začátkem roku 2020 zkolaudován a zprovozněn, lze ho pronajímat i k soukromým účelům (podmínky viz. níže).

V roce 2020 se pokračovalo ve stavebních úpravách 2. NP (byt, kancelář, tři spolkové místnosti) a v roce 2021 byly zkolaudovány a mohou se využívat. V roce 2023 byla zprovozněna venkovní terasa a začaly přípravné práce na dobudování multifunkčního hřiště.

 

 

Restaurace kulturní dům

Zastupitelé na červnovém zasedání v roce 2022 projednali jedinou žádost o pronájem restaurace v kulturním domě, kterou podala slečna Kateřina Klorová. Během následujících měsíců obec ve spolupráci, resp. dle požadavků nové nájemkyně investovala částkou téměř 400 tis. Kč do zařízení kuchyně (nerezové dřezy, pulty, sporák), nechala postavit bar v restauraci, rozvést elektřinu a osadit prostory novými světly. 

Restaurace kulturní dům otevřela od soboty 8.10.2022. Nabízí hotová jídla od úterý do pátku, denně od 14 hodin minutky, na čepu Gambrinus 11´, dětský koutek, rozvoz jídel od pondělí do pátku lze domluvit na tel. 704 087 756. Pondělí je zavírací den. Kontakty a jídelníček najdete na facebookových stránkách restaurace.

Současná podoba restaurace v Kulturním domě Rybniště:

  

  

 

Pronájmy nebytových prostor k soukromým účelům

Obec pronajímá na soukromé akce (životní jubilea, svatby apod.), na kulturní akce a jiné akce, na kterých se vybírá vstupné (plesy, taneční zábavy, divadelní představení aj.) tyto prostory:

  • sál o maximální kapacitě míst k sezení 180, přísálí, WC, šatna, jeviště, kuchyňka-bar
  • spolková místnost ve 2. NP o maximální kapacitě míst k sezení 60 (v případě soukromých akcí o maximální kapacitě 40 míst)

Provozní řád Kulturního domu Rybniště

Ceník za krátkodobý pronájem

Návrh smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor, vč. protokolu o převzetí a předání KD

Současná podoba sálu Kulturního domu Rybniště:

     

  

 

Současná podoba klubovny - spolkové místnosti s kuchyňkou.