Kulturní dům

Od roku 2018 do 2022 proběhla celková rekonstrukce objektu. Začátkem roku 2022 byly dokončeny úpravy kuchyně a hledá se provozovatel/nájemce restaurace. O konkrétních podmínkách se bude se zájemci jednat. Kontaktujte zástupce obce.

Kulturní dům stavebně tvoří dva samostatné objekty, které jsou propojeny spojovacím krčkem. Jeden z objektů, který byl k hlavní budově dostavěn v letech 1973-1976 a ve kterém se nachází taneční sál, je z technických důvodů více než 8 let uzavřen.  V druhé části je hospoda, ve které do roku 2018 vařily obědy. 

 

V dubnu 2018 byla na opravu Kulturního domu schválena žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem dotace je provedení energeticky úsporných opatření na budově, tj. zateplení, výměna oken a dveří a změna zdroje tepla Kulturního domu v Rybništi ve výši přes 3 mil. Kč. Spoluúčast k dotaci a ostatní stavební práce související s dokončením celkové rekonstrukce (nezpůsobilé z hlediska financování z dotace) ve výši přes 5 mil. Kč půjdou z rozpočtu obce.

V červenci 2018 byla podepsána smlouva o dílo s firmou WAKOS Rumburk, která byla generálním dodavatelem stavebních prací týkajících se zateplení, výměny oken a zdroje tepla. Zároveň během roku 2019 byly zadány dílčí práce související s nutnou přestavbou sociálních zařízení a zprovozněním sálu. Důležité momenty stavby jsou zachyceny v prezentaci.

Na konci roku 2019 byl taneční sál Kulturního domu Rybniště otevřen veřejnosti vánočním koncertem dětí ze ZŠ Rybniště. Sál byl začátkem roku 2020 zkolaudován a zprovozněn, lze ho pronajímat i k soukromým účelům (podmínky viz. níže).

 

V roce 2020 se pokračuje ve stavebních úpravách 2. NP (byt, kancelář, tři spolkové místnosti) a v roce 2021 byly zkolaudovány a mohou se využívat.

 

Obec pronajímá na soukromé akce (životní jubilea, svatby apod.), na kulturní akce a jiné akce, na kterých se vybírá vstupné (plesy, taneční zábavy, divadelní představení aj.) tyto prostory:

  • sál o maximální kapacitě míst k sezení 180, přísálí, WC, šatna, jeviště, kuchyňka-bar
  • spolková místnost ve 2. NP o maximální kapacitě míst k sezení 60 (v případě soukromých akcí o maximální kapacitě 40 míst)

 

Provozní řád Kulturního domu Rybniště

Ceník za krátkodobý pronájem

Návrh smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor, vč. protokolu o převzetí a předání KD

 

Současná podoba sálu Kulturního domu Rybniště:

     

  

 

 

Současná podoba klubovny - spolkové místnosti s kuchyňkou.