Kulturní dům

Kulturní dům stavebně tvoří dva samostatné objekty, které jsou propojeny spojovacím krčkem. Jeden z objektů, který byl k hlavní budově dostavěn v letech 1973-1976 a ve kterém se nachází taneční sál, je z technických důvodů více než 8 let uzavřen. V druhé části je je hospoda, ve které se v současné době pouze vaří obědy na rozvoz. Není otevřena.

Rozvoz obědů do domácností, případně organizování soukromých akcí či oslav lze domluvit na mobilu: 731 032 158.

 

V dubnu 2018 byla na opravu Kulturního domu schválena žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, kterou jsme podávali na podzim loňského roku. Předmětem dotace je provedení zateplení, výměna oken a dveří a změna zdroje tepla Kulturního domu v Rybništi ve výši přes 3 mil. Kč. Spoluúčast k dotaci a ostatní stavební práce související s dokončením celkové rekonstrukce (nezpůsobilé z hlediska financování z dotace) ve výši přes 5 mil. Kč půjdou z rozpočtu obce. Nyní nás čeká mnoho nezbytného „papírování“ (např. včetně vyhlášení výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách), abychom mohli přidělené peníze čerpat.

Samotné zahájení stavebních prací není otázka několika dní, ale několika měsíců.