Kulturní dům

V současné době probíhá celková rekonstrukce.

Kulturní dům stavebně tvoří dva samostatné objekty, které jsou propojeny spojovacím krčkem. Jeden z objektů, který byl k hlavní budově dostavěn v letech 1973-1976 a ve kterém se nachází taneční sál, je z technických důvodů více než 8 let uzavřen.  V druhé části je hospoda, ve které do roku 2018 vařily obědy. 

V dubnu 2018 byla na opravu Kulturního domu schválena žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem dotace je provedení energeticky úsporných opatření na budově, tj. zateplení, výměna oken a dveří a změna zdroje tepla Kulturního domu v Rybništi ve výši přes 3 mil. Kč. Spoluúčast k dotaci a ostatní stavební práce související s dokončením celkové rekonstrukce (nezpůsobilé z hlediska financování z dotace) ve výši přes 5 mil. Kč půjdou z rozpočtu obce.

V červenci 2018 byla podepsána smlouva o dílo s firmou WAKOS Rumburk, která byla generálním dodavatelem stavebních prací týkajících se zateplení, výměny oken a zdroje tepla. Zároveň během roku 2019 byly zadány dílčí práce související s nutnou přestavbou sociálních zařízení a zprovozněním sálu. Důležité momenty stavby jsou zachyceny v prezentaci.

Na konci roku 2019 byl taneční sál Kulturního domu Rybniště otevřen veřejnosti vánočním koncertem dětí ze ZŠ Rybniště. 

V roce 2020 se pokračuje ve stavebních úpravách 2. NP.

 

 

Současná podoba sálu Kulturního domu Rybniště:

   

 

Obec Rybniště je vlastníkem Kulturního domu Rybniště, č.p. 77 a pronajímá tyto prostory na soukromé akce (životní jubilea, svatby apod.), na kulturní akce (plesy, taneční zábavy, divadelní představení aj.):

sál (včetně přísálí, WC, šatny, kuchyňky-baru a jeviště), maximální kapacita sálu je 160 osob

 

Provozní řád Kulturního domu Rybniště

Ceník za krátkodobý pronájem

Návrh smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor, vč. protokolu o převzetí a předání KD