Kulturní dům

V současné době probíhá celková rekonstrukce.

Kulturní dům stavebně tvoří dva samostatné objekty, které jsou propojeny spojovacím krčkem. Jeden z objektů, který byl k hlavní budově dostavěn v letech 1973-1976 a ve kterém se nachází taneční sál, je z technických důvodů více než 8 let uzavřen.  V druhé části je hospoda, ve které do roku 2018 vařily obědy. 

V dubnu 2018 byla na opravu Kulturního domu schválena žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem dotace je provedení zateplení, výměna oken a dveří a změna zdroje tepla Kulturního domu v Rybništi ve výši přes 3 mil. Kč. Spoluúčast k dotaci a ostatní stavební práce související s dokončením celkové rekonstrukce (nezpůsobilé z hlediska financování z dotace) ve výši přes 5 mil. Kč půjdou z rozpočtu obce.

Od září 2018 probíhají na budově stavební práce.