Nabídka služeb Czech pointu

Kontaktní místo

Obecní úřad Rybiště, Rybniště 33, 407 51, kancelář č. 2

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00-15:30
Úterý 8:00-14:30
Středa 8:00-16:30
Čtvrtek 8:00-14:30
Pátek 8:00-12:30

 

Autorizovaná konverze na žádost - převod z listinné do elektronické podoby

Zákazník si přinese listinu, kterou chce konvertovat

Předání konvertovaného dokumentu:

Konvertovaný dokument se bude vydávat jedním z těchto dvou způsobů:

 1. na CD/DVD (úředník vydá konvertovaný dokument na CD/DVD)
 2. prostřednictvím Modulu Úschovna (žadateli je předán identifikátor - lístek), který žadatel použije k vyzvednutí konvertovaného dokumentu na webovém rozhraní modulu Úschovna http://www.czechpoint.cz/uschovna.

Poplatek: 30,- Kč za stránku

 

Autorizovaná konverze na žádost – převod z elektronické do listinné podoby

Konvertovaný dokument se bude načítat jedním z těchto dvou způsobů:

 1. z CD/DVD (úředník načte konvertovaný dokument z CD/DVD)
 2. prostřednictvím Modulu Úschovna- v tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Předání konvertovaného dokumentu

Konvertovaný dokument se bude vydávat v listinné podobě s ověřovací doložkou. Poplatek: 30,- Kč za stránku

 

Katastr nemovitostí

Obdržíte: částečný nebo úplný výpis z katastru nemovitostí Výpis je vystaven na počkání

Co musíte předložit: Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana 50,- Kč.

Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana 50,- Kč.

O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. Žadatel tedy musí znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana 50,- Kč.

 

Obchodní rejstřík

Obdržíte:  platný nebo úplný výpis z obchodního rejstříku

Úplný výpis obsahuje všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy. Výpis platných obsahuje informace o firmě k aktuálnímu datu.

Výpis je vystaven na počkání

Co musíte předložit:  IČ – identifikační číslo subjektu Kdo může žádat:  není ověřována totožnost žadatele

Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 

Živnostenský rejstřík

Obdržíte: výpis ze živnostenského rejstříku Výpis je vystaven na počkání

Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo podnikatele/fyzické osoby nebo právnické osoby Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele

Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 

Rejstřík trestů

Obdržíte: úplný výpis z evidence Rejstříku trestů

Výpis je vystaven na počkání

Kdo může žádat a co musíte předložit:

1. osoba, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, předloží platný průkaz totožnosti a musí mít přidělené rodné číslo

2. zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, a svůj platný průkaz totožnosti

Pokud nebude moci být žádost osoby vyřízena elektronicky, spadne žádost do manuálního zpracování a občan si ji může vyzvednout cca po 30 minutách nebo v jiný pracovní den. Poplatek: 50 Kč za úplný výpis z evidence Rejstříku trestů

 

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)

Prostřednictvím Czech POINTtu lze zaslat:

 • ohlášení živnosti
 • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Správní poplatek:

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání - 1.000,- Kč

Další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500,- Kč

Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny - 100,- Kč

Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona - 50,- Kč

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Obdržíte: Výpis bodového hodnocení řidiče Výpis je vystaven na počkání

Co musíte předložit: občanský průkaz nebo cestovní pas, zákazník musí mít přiděleno rodné číslo

Jako podpůrný doklad: řidičský průkaz

Kdo může žádat: osobně nebo zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu

 

Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Obdržíte: Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis je vystaven na počkání

Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo subjektu Kdo může žádat: není ověřována totožnost

Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu

 

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Žadatel obdrží: Oprávnění k přístupu k modulu autovraky Informačního systému odpadového hospodářství. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:

 • identifikace provozovatele - nutné vědět identifikační číslo organizace,
 • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
 • plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Na Czech POINTu lze provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů,
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Kdo může žádat: statutární zástupce organizace s průkazem totožnosti Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu

 

Insolvenční rejstřík

Obdržíte: výpis z insolvenčního rejstříku Výpis je vystaven na počkání

Co musíte předložit: v rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů, a to podle identifikačního čísla organizace ( hledání příslušné organizace) nebo podle osobních údajů ( konkrétní osoba).

Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele

Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Více informací přímo na pracovištích CzechPoint nebo na www.czechpoint.cz

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.
 


 

Plánované odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky