Sbor dobrovolných hasičů Rybniště

SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Rybniště

IČ: 66102359

je pobočným spolkem, jehož zakladatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 

V současné době má sbor 14 dospělých členů a 31 dětí, které jsou v kategoriích rozděleny do přípravky, nebo-li "proudničky" (vede Iva Vytlačilová), mladších (vede Jaromír Chroustovský) a starší (vede Miluše Vytlačilová). Všechny družstva mají pravidelné tréninky a účastní se soutěží.

SDH se aktivně zapojuje do organizací akcí pořádaných obcí (pálení čarodějnic, stavění májky, slavnosti obce, rozsvěcení vánočního stromečku a jiné).

SDH má zázemí ve své hasičské klubovně, která se nachází za základní školou a je spojena s garáží Jednotky SDH. Hasičskou klubovnu lze využívat k soukromým účelům (podmínky pro krátkodobého pronájmu najdete zde).

 

Kontakty:

Chroustovský Jaromír – starosta SDH

Chroustovská Jiřina pokladní 

Vytlačilová Miluše - vedoucí kolektivu mládeže

 

Podpořené projekty SDH

rok program  název akce podpořená částka
2023 Ústecký kraj prostřednictvím MAS Český sever, z.s. (Podpora komunitního života na venkově pro rok 2023) Aktivní činnost hasičů Rybniště
(nejen) pro hasiče
15.756,- Kč
2022 Ústecký kraj prostřednictvím MAS Český sever, z.s. (Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022) Aktivní činnost hasičů Rybniště
(nejen) pro hasiče
29.826,- Kč
2021

Ústecký kraj - Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků

Činnost SDH Rybniště - 150 let hasičů  v obci                                                                                                                                                                             80.000,- Kč
2020 Nadační fond Severočeská voda

Tréninková činnost mladých hasičů SDH Rybniště v roce 2020                         

5.000,-
2019 Ústecký kraj prostřednictvím MAS Český sever, z.s. Podpora SDH Rybniště - soutěž mladých hasičů 23.460,-