Sbor dobrovolných hasičů Rybniště

SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Rybniště

IČ: 66102359

je pobočným spolkem, jehož zakladatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 

V současné době má sbor 14 dospělých členů a 31 dětí, které jsou v kategoriích rozděleny do přípravky, nebo-li "proudničky" (vede Iva Vytlačilová), mladších (vede Jaromír Chroustovský) a starší (vede Miluše Vytlačilová). Všechny družstva mají pravidelné tréninky a účastní se soutěží.

SDH se aktivně zapojuje do organizací akcí pořádaných obcí (pálení čarodějnic, stavění májky, slavnosti obce, rozsvěcení vánočního stromečku a jiné).

SDH má zázemí ve své hasičské klubovně, která se nachází za základní školou a je spojena s garáží Jednotky SDH. Hasičskou klubovnu lze využívat k soukromým účelům (podmínky pro krátkodobého pronájmu najdete zde).

 

Kontakty:

Chroustovský Jaromír – starosta SDH

Chroustovská Jiřina pokladní 

Vytlačilová Miluše - vedoucí kolektivu mládeže

 

Podpořené projekty SDH

rok program  název akce podpořená částka
2024 Ústecký kraj - Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků Aktivní činnost SDH Rybniště 100.000,- Kč
2023 Ústecký kraj prostřednictvím MAS Český sever, z.s. (Podpora komunitního života na venkově pro rok 2023) Aktivní činnost hasičů Rybniště
(nejen) pro hasiče
15.756,- Kč
2022 Ústecký kraj prostřednictvím MAS Český sever, z.s. (Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022) Aktivní činnost hasičů Rybniště
(nejen) pro hasiče
29.826,- Kč
2021

Ústecký kraj - Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků

Činnost SDH Rybniště - 150 let hasičů  v obci                                                                                                                                                                             80.000,- Kč
2020 Nadační fond Severočeská voda

Tréninková činnost mladých hasičů SDH Rybniště v roce 2020                         

5.000,-
2019 Ústecký kraj prostřednictvím MAS Český sever, z.s. Podpora SDH Rybniště - soutěž mladých hasičů 23.460,-