Katastrální mapa obce

Na tomto odkazu si můžete pohodlně prohlížet katastrální mapu naší obce, přepínat do leteckého snímku, zobrazit si čísla popisná, výškopis či se podívat na historickou mapu. Mimo uvedené zde najdete ještě celou řadu dalších šikovných pomůcek od měření ploch, vzdáleností až po tisky a informace z KN.

Pro případné dotazy se můžete obrátit na pracovníky naší obce.