Zastupitelstvo obce

Starosta:
Ing. Roman Forfera
tel: +420 412 381 121
E-mail: starosta@obecrybniste.cz

Místostarosta:
Bc. Petra Vojtěchová
E-mail: mistostarosta@obecrybniste.cz

Zastupitelstvo obce:
Ing. Roman Forfera
Bc. Petra Vojtěchová
Martin Weiner
Karel Masopust
Jan Severin Solar
Mgr. Jaromír Rauch
Jaroslava Fišerová