Zastupitelstvo obce

Starosta:
Ing. Roman Forfera
tel: +420 412 381 121
E-mail: starosta@obecrybniste.cz

Místostarosta:
Bc. Petra Vojtěchová
E-mail: mistostarosta@obecrybniste.cz

Zastupitelstvo obce:
Ing. Roman Forfera
Bc. Petra Vojtěchová
Jaroslava Fišerová
Jiřina Chroustovská
Petr Krajzinger
Karel Masopust
Jan Severin Solar

 

Usnesení ZO - volební období 2014-2018