Územní plán

Nový Územní plán obce Rybniště 2015 – platný od 20. 2. 2015

Nejdůležitějším výkresem pro zájemce o stavbu v Rybništi je výkres N2 – urbanistická koncepce.

 

Do podkladové části Územního plánu Rybniště lze nahlížet na obecním úřadu v Rybništi.

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.
 


 

Plánované odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky