Územní studie

Území studie plochy BV 21 v Rybništi, 11/2022

Územní studie řeší plochu o rozloze 4,24 ha pro výstavbu rodinných domů v Rybništi. Územní studie je zpracována na základě podmínky stanovené v Územním plánu Rybniště, kdy je možné plochu bydlení vesnické BV 21 využít k zástavbě, až po zpracování územní studie a jejím zanesení do evidence územně plánovací činnosti.

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.
 


 

Plánované odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky