Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Rybniště

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Rybniště

Obec Rybniště (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona ČNR číslo 367/1990 Sb., který byl později nahrazen zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální

Obecní úřad Rybniště
Rybniště 33
40751

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální

Obecní úřad Rybniště
Rybniště 33

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8 – 12 13 – 16
Úterý 8 – 15
Středa 8 – 12 13 – 17
Čtvrtek --------
Pátek 8 – 13

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 412 381 121

4.5 Čísla faxu

fax: +420 381 121

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: https://www.obecrybniste.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna:  e-podatelna@obecrybniste.cz

4.8 Další elektronické adresy

oficiální: obec@obecrybniste.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 102326319, kód banky: 0300

 

6. IČ

00524212

 

7. DIČ

CZ00524212

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace na Portálu veřejné správy

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V současné době OÚ Rybniště neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

V současné době OÚ Rybniště neposkytuje žádné výhradní licence.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Další povinně zveřejňované informace - GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

 

 

 

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.
 


 

Plánované odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky