Základní škola a Mateřská škola, Rybniště, příspěvková organizace

ředitelka školy:

Mgr. Martina Kočišová

telefon:

412 381 180

e-mail:

skola.rybniste@seznam.cz

Více na www.zsrybniste.cz.