Obec Rybniště

Rybniště je obec ve východní části okresu Děčín. Leží v nadmořské výšce 460 m v sedle mezi Plešivcem a Širokým vrchem. Obec se rozkládá na 1271 hektarech a vyniká mimořádnými přírodními hodnotami (výrazné množství lesů - 55 % území je pokryto lesy, přítomností lokalit Natura 2000 – Ptačí oblasti Labské pískovce, Evropsky významných lokalit a Přírodní rezervací „Velký rybník“). Obec spadá do Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Obcí prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Baltským mořem.

Obec se skládá ze dvou odlišných katastrálních území Nová Chřibská a Rybniště. K.ú. Nová Chřibská je charakteristická výraznou terénní členitostí, shlukovým charakterem zástavby a nachází se zde velké množství staveb místní lidové architektury (roubené domy s tzv. podstávkou). K.ú. Rybniště je charakteristické rozptýlenou zástavbou, která se prolíná s plochami luk a zahrad.

Na katastru obce se nachází dva rybníky. Velký rybník, který je s rozlohou 46 ha největším na okrese Děčín, a Školní rybník ve vlastnictví obce. Vodní nádrž Chřibská s plochou 13,8 ha je zásobárnou pitné vody pro celý Šluknovský výběžek a je také v katastru obce. Nalézá se zde několik menších rybníků a rybníčků. Z rybníka, na jehož vysušeném dně vyrostla dnešní centrální část obce, zůstala zachována hráz s mohutnými lípami a dalšími vzrostlými listnatými stromy (po hrázi vede stezka pro cyklisty a pěší).

Rybniště má 654 obyvatel.

Dopravní obslužnost je vyhovující. Rybniště je významným železničním uzlem na trati z Děčína a České Lípy, do Rumburku a Varnsdorfu. Prochází tudy silnice č. 263 od Varnsdorfu s napojením na silnici 1. třídy č. 9 od Svoru do Rumburku, a dál na Chřibskou, Českou Kamenici. Vede sem silnice č. 264 od Krásné Lípy a Rumburku.

Obec Rybniště je členem Dobrovolného svazku obcí TOLŠTEJN. Obec je také členem Sdružení pro rozvoj Šluknovska a patří do členské základny Místní akční skupiny Český sever, z.s. Dále je členem Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Rybniště je členem Destinačního fondu Českého Švýcarska a zakládajícím členem Spolku DMO Lužické hory z.s. pro podporu propagace regionů a společný rozvoj cestovního ruchu. 

 

Fotogalerie