Sazebník úhrad

Sazebník je zpracováván podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

1. Náklady na pořízení kopií

Kopírování a tisk

Formát                       kopie(výtisk)                         černobíle                    barevně

      A4                        jednostranná                             2,00 Kč                       10,00 Kč

      A4                        dvoustranná                             3,00 Kč                       15,00 Kč

      A3                        jednostranná                             3,00 Kč                       15,00 Kč

      A3                        dvoustranná                             5,00 Kč                       25,00 Kč

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

CD         10 Kč/ks

DVD      20 Kč/ks

3. Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady za poštovní služby se hradí ve skutečné výši dle aktuálního ceníku poštovních služeb.

Úhrada nákladů za balné se vyžaduje pouze při zasílání informace na technickém nosiči, a to ve výši 15 Kč/ks (polstrovaná obálka).

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Sazba nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (dvě hodiny a více) činí 250,- Kč za každou i započatou hodinu vyhledávání.

Úhradu lze provést převodem na účet nebo hotově do pokladny úřadu: č. účtu 102326319/0300.

 

Určující podmínky:

  1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
  2. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání fotokopií nebo výpisů z úředních spisů (tyto ceny se řídí dle položky 3,přílohy k zákonu 634/2004 Sb., v platném znění)
  3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
  4. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

Nepřesáhnou-li náklady 50,- Kč, bude informace zaslána zdarma, a to zpravidla obálkou bez doručenky.

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.
 


 

Plánované odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky