zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Personální a platová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitel příspěvkové organizace zřízené obcí, členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: Obec Rybniště, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce

Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

 

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby) na území obce  Povrly

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště

Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 po uzavření spisu

 

Hlášení pobytu obyvatel

Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Povrly

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR            

Doba uchování: 50 let

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště

Doba uchování: 15 let

 

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o STŘETU ZÁJMŮ

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště

Doba uchování: 15 let

 

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: občané obce Povrly starší 18 let

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště

Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

 

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště

Doba uchování: 5 let

 

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště

Doba uchování: 5 let

 

Zdravotní prohlídky členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů

Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)

Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště

Doba uchování: 1 rok

 

Obecně prospěšné práce

Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)

Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací

Kategorie příjemců údajů: OÚ Povrly, soudy

Doba uchování: 5 let

 

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště

Doba uchování: 20 let

 

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště

Doba uchování: 10 let

 

Stavební řízení

Účel zpracování: vedení stavebního řízení

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: stavebník

Kategorie příjemců údajů: OÚ Rybniště

Doba uchování: 5 let

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.