GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Kontaktní údaje obce jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

adresa: Obec Rybniště, č.p. 33, 407 51  Rybniště

datová schránka: a2fbx48

e-podatelna:  e-podatelna@obecrybniste.cz

telefon: +420 412 381 121

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martina Kočišová

email: martina_tluchorova@post.cz

 

Pokyny a informace pro občany k problematice GDPR:

Obec Rybniště jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou, zejména s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů vydaným Evropskou komisí (GDPR)

Každý občan má možnost obrátit se na město k uplatnění svých práv v oblasti osobních údajů (dále OÚ) a to následujícími způsoby:

 • prostřednictvím datové schránky (ID a2fbx48)
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@obecrybniste.cz
 • prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adresu: Obec Rybniště, č.p. 33, 407 51  Rybniště
 • osobně s platným průkazem totožnosti na adresu: Obec Rybniště, č.p. 33, 407 51  Rybniště

 

Občan se může v relevantních případech obracet na obec, pokud žádá:

 • přístup ke svým OÚ, resp. informace o jejich zpracování
 • opravu nebo výmaz OÚ
 • omezení zpracování OÚ
 • vznést námitku proti zpracování OÚ
 • odvolat souhlas na zpracováním OÚ
 • uplatnit právo na přenositelnost OÚ
 • uplatnit další práva podle obecného nařízení

 

Jediným dozorovým úřadem s obecnou působností podle GDPR v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Czech POINT


Výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

Podání vůči státní správě

Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak

Založení a správa datové schránky

...a další.
 


 

Plánované odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky