Zateplení, výměna oken a dveří a změna zdroje tepla Kulturního domu v Rybništi

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006512

 

Zateplení obvodových stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem s EPS s příměsí grafitu. Zateplení soklu soklovými deskami. Zateplení střechy nad restaurací, krčkem a bytem. Zateplení střechy společenského sálu. Zateplení podlahy společenského sálu. Výměna původních oken. Výměna vstupních dveře za nové. Výměna zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé vody za kotel spalující dřevní štěpku. Podříznutí části objektu.

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu:  23.7.2018
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.9.2018

 

Celkové způsobilé náklady:    7.049.956,- Kč

Dotace EU:                                 3.524.978,- Kč (50%)

Příspěvek příjemce:                  3.524.978,- Kč (50%)

 

 

Proměna Kulturního domu Rybniště v prezentaci: