Proměny Kulturního domu Rybniště

Obec se v roce 2017 rozhodla pustit do náročné rekonstrukce Kulturního domu Rybniště, ve kterém sporadicky fungovala hospoda a sál byl více než deset let kvůli technickému stavu zavřený.

Zásadním impulsem pro zahájení stavebních prací bylo získání dotace z Operačního programu Životní prostředí. V červenci 2018 byla podepsána smlouva o dílo s firmou WAKOS Rumburk, která byla generálním dodavatelem stavebních prací týkajících se zateplení, výměny oken a zdroje tepla. Zároveň během roku 2019 byly zadány dílčí práce související s nutnou přestavbou sociálních zařízení a zprovozněním sálu. 

Důležité momenty stavby jsou zachyceny v prezentaci.