Aktuality

PF 2019

16.12.2018

Přejeme vám, abyste v čase adventním zapalovali plamínky lásky, rodinné sounáležitosti, klidu a pohody. Přejeme vám krásný předvánoční čas, příjemné prožití Vánoc se spoustou setkání s vašimi blízkými a v roce 2019 více radosti ze života...

Více »

Informace o změně ordinačních hodin praktických lékařů v Rybništi

14.12.2018

Od nového roku bude praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Dalibor Karbula nově ordinovat ve dnech středa a pátek a praktický lékař pro dospělé MUDr. Antonín Pečený ordinuje v Rybništi pouze v úterý.

Více »

Tradiční rozsvícení vánočního stromečku

01.12.2018

V pátek 30. listopadu 2018 jsme společně přivítali adventní čas v Rybništi. Od 18 hodin se konalo v kostele Sv. Josefa nádherné vystoupení vokálního uskupení Panoptikum, které k nám zavítalo již podruhé.

Více »

Obecní kalendář 2019

05.11.2018

Při příležitosti 125. výročí založení Základní školy v Rybništi, které si připomeneme a trochu více oslavíme v červnu 2019, jsme se rozhodli vydat první obecní kalendář. Poprvé byl k vidění i k zakoupení za symbolických 125,- Kč na Vánočním jarmarku ZŠ a MŠ Rybniště.

Více »

Den úcty ke stáří v Rybništi

04.11.2018

Tradiční setkání se v letošním roce konalo netradičně v prostorách Základní a mateřské školy Rybniště. Ve středu 31.10. přijaly pozvání tři desítky seniorů, na které čekaly překvapivě přívětivé prostory tělocvičny.

Více »

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Rybniště

31.10.2018

Téměř bez zájmu veřejnosti se v úterý 30.10.2018 v 18 hod. nově zvolení zastupitelé sešli v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rybništi na ustavujícím zasedání. Zastupitelstvo obce Rybniště potvrdilo do funkce starosty obce pana Ing. Romana Forferu a do funkce místostarostky paní Bc. Petru Vojtěchovou.

Více »

Prořezání průjezdného profilu místních komunikací

18.10.2018

Obec Rybniště upozorňuje všechny občany, chalupáře a majitele pozemků na nutnost odstranění větví od keřů či stromů, které přerůstají do průjezdného profilu místních komunikací.

Více »

Zimní svoz komunálního odpadu

17.10.2018

Na obecním úřadě jsou k dispozici známky na popelnici na svozové období od 1.11.2018 do 30.4.2019.

Více »

Rybniště z nebe

12.10.2018

V průběhu léta 2018 relizovalo CBS Nakladatelství s.r.o., Zlín pro obec Rybniště letecké fotografování.

Více »

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

11.10.2018

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Více »