Parkoviště a sociální zázemí v Rybništi

 

Předmětem projektu je vybudování nové kvalitní infrastruktury pro cestovní ruch, resp. pro návštěvníky
území DMO České Švýcarsko.

Konkrétně bude vybudována parkovací plocha a rozšířena o parkovací stání pro automobily. Na plánované
parkoviště bude umístěno 11 kolmých parkovacích stání pro osobní vozidla a 1 vyhrazené stání pro
vozíčkáře. Dále bude vybudováno a vybaveno sociální zázemí (veřejné WC) a nová zastávka BUS. 

Plocha je plánována v centrální části obce. Veřejné WC ani podobná parkovací plocha v obci chybí. Stavba
parkoviště i veřejného WC je stavebně povolena a vychází z komplexního řešení centrálního prostoru obce.

 

Celkový rozpočet projektu                           2 781 000,- Kč
Plánované celkové uznatelné náklady       2 562 000,- Kč
Požadovaná výše dotace                              1 665 300,- Kč