Vybavení Jednotky SDH Rybniště

 

Z dotace mohlo být pořízeno potřebné nebo chybějící vybavení pro jednotku - jednalo se o osobní ochranné prostředky (zásahový oblek, přilby) a technické prostředky (naftové topidlo, vysavač na bodavý hmyz a další).