Obecní úřad Rybniště - rekonstrukce střešního pláště

V rámci výměny střešní krytiny dojde k odstranění stávající krytiny a oplechování. Novou krytinou bude hliníková
falcovaná krytina včetně podkladní pojistné fólie a veškerého oplechování. Rovněž dojde k výměně okapového
systému a náhradě několika dožilých střešních oken, střešních výlezů a lávky ke komínu. Falcovaná krytina bude
dále doplněna protisněhovými zábranami.