Oprava části MK č. 6c v Rybništi

 

 

Projekt "117D815009453 Oprava části MK č. 6c v Rybništi" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Předmětem projektu bylo provedení opravy části místní komunikace č. 6c - kolem starosty (v délce 328 m). Stavební práce prováděla firma DOKOM FINAL s.r.o., Děčín a probíhaly v říjnu-listopadu 2018. Dotace MMR ČR  činila 560.130,- Kč a celkové náklady 1.120.260,- Kč.