Provedení revitalizace části území (zeleň pod Hangárem)

 

 

Nadační fond Severočeská voda podpořil darem ve výši 15 tis. Kč provedení úpravy zanedbané zeleně pod Hangárem. Ta  prošla ke konci roku procesem kácení (bylo pokáceno 28 ks  břízy bradavičnaté, 5 ks jasanu ztepilého a 2 ks javoru klenu). Vzhledem k počasí, nepřístupnosti terénu i technologii kácení, ale také covid-situaci byly zásahové práce prováděny prozatím pod odborným dohledem a výhradně pracovníky obce. V akci byla zapojena i obecní technika (traktor a multikára). Z příspěvku byly uhrazeny podstatné náklady na pohonné hmoty a potřebný materiál.