Obnova morového sloupu na p.p.č. 884 v Rybništi

 

 

Projekt "117D8210G3575 Obnova morového sloupu na p.p.č. 884 v Rybništi" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

Předmětem projektu byla obnova drobné sakrální stavby na území obce, která není prohlášena kulturní památkou a je v majetku obce. Rehabilitační a stabilizační restaurátorské práce provedl ateliér pana BcA. Miloše Kubišty. Dílo bylo dokončeno v červnu 2021 a celkové náklady činily 283.613,- Kč. Dotace MMR ČR činila 198.529,- Kč.