Vybavení pro Kulturní dům Rybniště

Konkrétně bude pořízeno/provedeno: pódiové ozvučení a osvětlení sálu; nová světla do 2. NP; nábytek do spolkových místností; pivní sety 10 ks; kuchyňka v 2. NP; vyrovnání podlah a položení PVC lina o výměře 130 m2; osazení dveří; zednické práce v 2. NP, obklady a dlažby a související práce.

 

Celkové výdaje projektu: 1.100.000,- Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 1.089.555,- Kč

Celková výše přiznané dotace (80%): 871.664,- Kč

 

Termín ukončení projektu: 31.12.2021