Vybavení pro Kulturní dům Rybniště

 

 

Projekt "Vybavení pro Kulturní dům Rybniště", reg. č. 20/006/19210/342/171/004116, byl podpořen ve Výzvě č. 6 MAS Český sever, z.s. v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. 

Výsledkem projektu jsou zrekonstruované a do provozu uvedené (v současné době díky stavebně technickému stavu nevyužívané) nebytové prostory v části 2. NP, které budou sloužit pro aktivity spolků, komunitní život obce a pro volnočasové a mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Dalším výsledkem je dovybavený kulturní sál technologií pódiového osvětlení a ozvučení.  
Konkrétně bude pořízeno/provedeno: pódiové ozvučení a osvětlení sálu; nová světla do 2. NP; nábytek do spolkových místností; pivní sety 10 ks; kuchyňka v 2. NP; vyrovnání podlah a položení PVC lina o výměře 130 m2; osazení dveří; zednické práce v 2. NP, obklady a dlažby a související práce.

 

Celkové výdaje projektu: 1.100.000,- Kč

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 1.089.555,- Kč

Celková výše přiznané dotace (80%): 871.664,- Kč

 

Termín ukončení projektu: 31.12.2021