Vybavení SDH Rybniště

 

 

Předmětem neinvestiční dotace bylo vybavení jednotky SDH Rybniště technickými prostředky (proudnice, žebřík, lékárnička, hasící vak atp.). Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 29. 4. 2019 svým usnesením č. 011/19R/2019 rozhodlo o podpoře projektu formou dotace ve výši 60 tis. Kč.