Vybudování chodníku do Nové Chřibské

Účelem projektu "Vybudování chodníku do Nové Chřibské" je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby Rybniště - chodník podél II/263 - II. etapa, dále zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a za služby související se zpracováním projektové žádosti do národních nebo evropských dotačních programů.