Oprava MK č. 4c, části MK č. 12c a MK č. 45c v Rybništi

 

 

Projekt "117D8210A1952 Oprava MK č. 4c, části MK č. 12c a MK č. 45c v Rybništi" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Předmětem projektu bylo provedení opravy místní komunikace od rybníčku za stavebninami přes „varnsdorfský přejezd“ směrem k hlavní silnici na Krásnou Lípu. Stavební práce prováděla firma firma ZEPS s.r.o., Cvikov a probíhaly v říjnu-listopadu 2020. Dotace MMR ČR  činí 1023 tis. Kč a celkové náklady 1471 tis. Kč.