Vybudování chodníku v centru obce

 

Byl vybudování chodník v centru obce, konkrétně se jedná o chodník č. 3 o délce 129,70 m (dle projektové dokumentace), který tvoří důležitou pěší trasu od parkoviště u obecního úřadu k ploše před budovou základní školy. Práce prováděla firma SYTRA, Jiřetín pod Jedlovou a celkové náklady činily přes 580 tis. Kč. Projekt získal podporu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 ve výši 350 tis. Kč.