Dětské hřiště v Rybništi

Projekt "Dětské hřiště v Rybništi" byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Dětské hřiště vzniklo s přispěním dětí ze ZŠ (tvořily návrhy dětského hřiště) a s přispěním práce občanů obce (přípravné terénní práce) v centrální části obce, v krásném prostředí obecního parku a v bezprostřední blízkosti školy. Bylo pořízeno několik atraktivních herních prvků a potřebný mobiliář. Hřiště je pravidelně udržováno a je velice oblíbené.