Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Rybniště

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011363

 

 

Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostranství v centru obce Rybniště, která spočívá v založení a obnově ploch veřejné zeleně, ve zlepšení jejího funkčního stavu skupinovými a solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch, ošetřením stromů a výsadbami keřů, provedením souvisejících terénních úprav, rekonstrukce pěšin a vhodným umístěním mobiliáře.

 

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu:  1.9.2020
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023

 

 

Celkové způsobilé náklady:    2 509 825,57 Kč

Dotace EU:                                 1 505 895,34 Kč (60%)

Příspěvek příjemce:                  1 003 930,23 Kč (40%)

 

 

Průvodní technická zpráva - zeleň, Ing. Jaroslava Křivohlavá, 2019