Časopis

(pod)Vodník - Červen 2019

(pod)Vodník - Červen 2019

Jaké byly slavnosti obce k 125. výročí školy a dětský den. Procházka na nové vozíčkářské trase. Krátká informace o rekonstrukci Kulturního domu. Oznámení Lužické nemocnice a polikliniky. Něco o našem fotbalu, ale i o tom reprezentačním (výběr starostů České republiky). Úspěchy malých hasičů.

Více »
(pod)Vodník - Květen 2019

(pod)Vodník - Květen 2019

Proběhl zápis do první třídy základní školy. Kotlíkové dotace a půjčky. Jak rejdili čarodějnice a černokněžníci v Rybništi. Pojednání Ing. Jana Drozda o lesích v národním parku. Jak dopadly první rybářské závody na Školním rybníku? Jak se daří fotbalistům. Úspěchy malých soptíků. Pozvánka na slavnosti obce 1.6.2019. Informace z ZŠ a MŠ Rybniště.

Více »
(pod)Vodník - Duben 2019

(pod)Vodník - Duben 2019

Informace z březnového zasedání Zastupitelstva obce. Pozvánka na Rej čarodějnic a černokněžníků. Kotlíkové dotace / kotlíkové půjčky. Kácení na hrázi. Policejní informace za 1. čtvrtletí 2019. Park plný vajíček - zahájení 7. ročníku. Slavnosti obce Rybniště 2019 - 125.výročí založení školy. Rybářské závody. Informace ze ZŠ a MŠ Rybniště.

Více »
(pod)Vodník - Březen 2019

(pod)Vodník - Březen 2019

Pozvánka na Jarní tvoření. Otevřený dopis k revizi katastru nemovitostí. Slavnostní mše svatá. Stavební práce v KD pokračují. Informace k dotačním programům Dešťovka a Nová Zelená úsporám. Plošné vypalování staré trávy. Jak se nakládalo s odpadem. Společenská kronika. Obchod krmiv a chovatelských potřeb v Rybništi. Rozlosování jarní části okresního přeboru v kopané. Informace ze ZŠ a MŠ Rybniště.

Více »
(pod)Vodník - Únor 2019

(pod)Vodník - Únor 2019

Revize katastru nemovitostí. Zákaz návštěv až do odvolání v Lužické nemocnici a poliklinice, a.s. . Zastupitelé schválili podání žádostí o dotace. Nový obecní pomocník. Klub důchodců. Školní rybník slovy hospodáře. Policejní statistika. Nechtěná výzdoba v obci. Společenská kronika. Poděkování. Hasiči stále hledají nové členy. Zpráva hasičů za rok 2018. Soptíci v bazénu.

Více »
(pod)Vodník - Leden 2019

(pod)Vodník - Leden 2019

Co se podařilo v roce 2018. Jednání Zastupitelstva obce. Zimní údržba. Organizační změny vedení úřadu. Polevsko.ski. Z klubu důchodců. Společenská kronika. Nové ordinační doby lékařů. Knihovna. Zprávy Soptíků. Úřední doba Obecního úřadu v Rybništi.

Více »
Vodník - Prosinec 2018

Vodník - Prosinec 2018

Adventní čas. Novoroční detox. ZO. Pokládání věnců v Rybništi. Předvánoční tvoření. Společenská kronika. Obecní kalendáře na rok 2019. Vzpomínka. Provoz nemocnice v době vánočních svátků 2018. fotbalová sezóna skončila. ZŠ a MŠ.

Více »
Vodník - Listopad 2018

Vodník - Listopad 2018

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Ustavující zastupitelstvo. Den úcty ke stáří v Rybništi. Stavební práce na KD. Nová střecha na místní samoobsluze. Prořezání průjezdného profilu místních komunikací. Klub důchodců. O recyklaci odpadů. Nejčastější chyby při třídění odpadů. Policejní statistiky. Vánoční tvoření. Fotbalový stánek. Obecní parčík: příspěvek k oslavě 100 let založení republiky. Dění v ZŠ a MŠ.

Více »
Vodník - Říjen 2018

Vodník - Říjen 2018

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Ustavující zastupitelstvo obce Rybniště. Den úcty ke stáří. Rekonstrukce kulturního domu. Prořezání průjezdného profilu místních komunikací. Klub důchodců. Oprava střechy na místní samoobsluze. Třídění odpadů v obci. Policejní statistika za srpen. Společenská kronika. Vánoční tvoření. Fotbalové zprávy. Násada kapra do Školního rybníku. Úpravy obecního parčíku. ZŠ a MŠ.

Více »
Vodník - Září 2018

Vodník - Září 2018

Pátý ročník Bivoje se vydařil. Zahájení nového školního roku. Poděkování - rekonstrukce ZŠ. Zasedání ZO. Volby do zastupitelstev obcí. Aktuální informace k zajištění zdravotnické
péče v oblasti Šluknovského výběžku. Oznámení o době a místě konání voleb. Ve výkaznictví separace jsme jedni
z nejlepších. Zájezd na Zahradu Čech – ve středu 19.9. Dovolená dětského lékaře. Nové tarify jízdenek od 1.9.2018. TJ TATRAN Rybniště - rozlosování podzimní
části okresního přeboru v kopané. Školní rybník slovy hospodáře.

Více »