(pod)Vodník - Leden 2020

Nová éra Kulturního domu Rybniště. Telegraficky z posledního zasedání zastupitelstva obce. Nové poplatky za psa. Vyhláška o místním poplatku z pobytu. Školní rybník slovy hospodáře. Rybniště z pohledu Policie ČR. Výroční zpráva jednotky SDH Rybniště.