(pod)Vodník - Září 2019

Jak to dopadlo s rybňišťskou Vlastou? Zahájení školního roku 2019/2020. Žádost o prořezání průjezdného profilu místních komunikací. Opravy a rekonstrukce v ZŠ - poděkování ředitelky. Péče o zeleň v obci není snadná. Letní soustředění soptíků.