(pod)Vodník - Leden 2019

Co se podařilo v roce 2018. Jednání Zastupitelstva obce. Zimní údržba. Organizační změny vedení úřadu. Polevsko.ski. Z klubu důchodců. Společenská kronika. Nové ordinační doby lékařů. Knihovna. Zprávy Soptíků. Úřední doba Obecního úřadu v Rybništi.