Časopis

(pod)Vodník - Říjen 2020

(pod)Vodník - Říjen 2020

Vítání občánků. Oslava dne seniorů se odsouvá. Krátce k jednání zastupitelstva obce. Volby 2020 v Rybništi. Rybniště má svoji turistickou vizitku. Rybniště zachrání další sakrální památku. Vznikly unikátní omalovánky. Nejmenší Soptící útočili. TJ Tatran Rybniště informuje.

Více »
(pod)Vodník - Září 2020

(pod)Vodník - Září 2020

Zahájení školního roku 2020/2021. Poděkování za provedené opravy ve škole. Pozvánka na den úcty ke stáří. Informace z Klubu důchodců. Informace o projektu nové zeleně, o rekonstrukci místní komunikace a související uzavírce. Krátce z Kulturního domu Rybniště. Otevření kláštera v Jiříkově pro Schrödingerův institut. O turistickém mostu na Šébru. Nabídka sociálních bytů. 11. ročník Cross Parkmaratonu. Zpráva soptíků z jejich srpnového soustředění. Pozvánka na VI. ročník soutěže mladých hasičů.

Více »
(pod)Vodník - Srpen 2020

(pod)Vodník - Srpen 2020

Únik ropných látek do Matyásky. Výzva k ořezu keřů, stromů a dřevin. Pozvánky na akce. Sběrový dvůr po opravě manipulační plochy v provozu. Staré gardy se potkaly v Rybništi. Rozlosování podzimní části okresní soutěže v kopané.

Více »
(pod)Vodník - Červenec 2020

(pod)Vodník - Červenec 2020

Co připravujeme - na co se můžeme těšit? Informace z řádného zasedání zastupitelstva obce. Výzva nájemcům hrobových míst na hřbitově v Rybništi. O dotacích. Výběr z událostí Policie ČR. Klubovna Rybniště. O Dráze národního parku.

Více »
(pod)Vodník - Červen 2020

(pod)Vodník - Červen 2020

Pracovní porada zastupitelů. Sportovní rybolov na Školním rybníku. Informace z naší školičky. Certifikované regionální produkty. Informace ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska k vývoji Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.. Klubovna Rybniště ožila. Představení MIC Chřibská. Byla jednou kaplička Tříkrálová. Neštěstí Na Tokáni a zásah naší JSDH. Klubovna hasičů v novém kabátě. Fotbalisté TJ Tatran na brigádě.

Více »
(pod)Vodník - Květen 2020

(pod)Vodník - Květen 2020

Žijeme dobou koronavirovou (opatření, které se dotýkají života v obci). Zastupitelé jednali s rouškou a odstupem. Zájem o hromadné očkování psů a koček? Revitalizace hřbitova v Rybništi. Čištění a údržba obce souhrnem. Příloha Základní školy a Mateřské školy - tajemné fotografie.

Více »
(pod)Vodník - Duben 2020

(pod)Vodník - Duben 2020

Nastala doba koronavirová - shrnutí omezení pro obec. Velikonoce v Rybništi. Odpadové hospodářství. Sál KD je zkoulaudován. Sportovní rybolov na Školním rybníku. V obci máme tanečníky. Hasičky uklízely.

Více »
(pod)Vodník - Březen 2020

(pod)Vodník - Březen 2020

Práce v kulturním době pokračují. Obecní ples 2020. Odpadové hospodářství v roce 2019, Starostové ze Šluknovska jednali na sv. Valentýna ve Varnsdorfu. Nabídka palivového dřeva. Pozvánka na jarní tvoření.

Více »
(pod)Vodník - Únor 2020

(pod)Vodník - Únor 2020

Krátce z lednového zasedání zastupitelstva. Termíny kulturních akcí. Zdravotní péče. informace o projektu - nové centrum obce. Program rozvoje obce a dotazník pro veřejnost. Zprávy ze ZŠ a MŠ. Informace z Kostky Krásná Lípa.

Více »
(pod)Vodník - Leden 2020

(pod)Vodník - Leden 2020

Nová éra Kulturního domu Rybniště. Telegraficky z posledního zasedání zastupitelstva obce. Nové poplatky za psa. Vyhláška o místním poplatku z pobytu. Školní rybník slovy hospodáře. Rybniště z pohledu Policie ČR. Výroční zpráva jednotky SDH Rybniště.

Více »