Dostaveníčko techniky v Rybništi

Při proměně veřejného prostranství v centru obce má v těchto dnech hlavní slovo technika firmy SYTRA s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou.

Travní fréza strhávala drny. Vertikutátor rozrušoval vrchní vrstvu zeminy. Grader srovnával povrchy pod dozorem niveláku. Další nakladač, traktůrek a bagřík pomáhají s úpravou terénu nebo likvidací dřevní hmoty.

Poté budou vytvořeny základy nových chodníčků, in-line dráhy a rozvedeno veřejné osvětlení. Budou založeny nové parkové a luční trávníky. Na podzim se provede výsadba 33 stromů (včetně ovocných) a nových keřových porostů.

Projekt revitalizace zeleně, který je tak trochu "třešinkou na dortu", byl podpořen ve II. výzvě MAS Český sever - "Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi" prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Podstatnou část terénních úprav celého území financuje obec ze svého rozpočtu.

V dalších etapách je v rámci nového veřejného prostranství uvažováno s novým parkoviště, veřejnými WC, osvětlením, altánem a fitness hřištěm. Bude záležet i na úspěšnosti získání dotačních prostředků.

Stávající dětské hřiště bude zachováno a nyní je přístupné. Ostatní část území lze projít s větší opatrností.

 

Fotogalerie ze dne 28.4.2021:

 

 

 

 

Napsali jsme 29.3.2021:

Tento týden budou zahájeny rozsáhlé terénní práce na centrálním prostoru v obci (mezi školou, kostelem a úřadem). Bude se celkově měnit podoba parku i síť chodníčků, dojde ke kácení zeleně, která bude násobně nahrazena novou výsadbou do podzimu letošního roku.

Obec Rybniště připravuje projekt Revitalizace centra obce Rybniště od roku 2017, kdy po veřejném projednání vznikla studie, která řešila možnou budoucí podobu parku. Po odsouhlaseném konceptu centrálního prostoru mezi úřadem, kostelem a školou přišly na řadu projektové práce, které řeší změnu prostranství v detailech.

Cílem projektu je vytvořit v centru obce funkční veřejný prostor, který bude vhodný nejen pro setkávání obyvatel a různé společenské akce, ale také bude hodnotným prvkem městské zeleně. Cílem je využít stávající technické i přírodní dispozice k vytvoření hodnotného centrálního prostranství obce. 

Operačního programu Životní prostředí jsme získali dotaci na realizaci části projektu, která řeší především odstranění a výsadbu dřevin a založení trávníku. Obec v roce 2021 odsouhlasila ze svého rozpočtu realizaci stavebních prací, které je nutné realizovat ještě před výsadbou nových dřevin. V následujících měsících bude z důvodu probíhajících prací průchod parkem omezen.