Zahájení stavebních prací v parku

Tento týden budou zahájeny rozsáhlé terénní práce na centrálním prostoru v obci (mezi školou, kostelem a úřadem). Bude se celkově měnit podoba parku i síť chodníčků, dojde ke kácení zeleně, která bude násobně nahrazena novou výsadbou do podzimu letošního roku.

Obec Rybniště připravuje projekt Revitalizace centra obce Rybniště od roku 2017, kdy po veřejném projednání vznikla studie, která řešila možnou budoucí podobu parku. Po odsouhlaseném konceptu centrálního prostoru mezi úřadem, kostelem a školou přišly na řadu projektové práce, které řeší změnu prostranství v detailech.

Cílem projektu je vytvořit v centru obce funkční veřejný prostor, který bude vhodný nejen pro setkávání obyvatel a různé společenské akce, ale také bude hodnotným prvkem městské zeleně. Cílem je využít stávající technické i přírodní dispozice k vytvoření hodnotného centrálního prostranství obce. 

Operačního programu Životní prostředí jsme získali dotaci na realizaci části projektu, která řeší především odstranění a výsadbu dřevin a založení trávníku. Obec v roce 2021 odsouhlasila ze svého rozpočtu realizaci stavebních prací, které je nutné realizovat ještě před výsadbou nových dřevin. V následujících měsících bude z důvodu probíhajících prací průchod parkem omezen.