Zásahy, cvičení a fotogalerie

Zásahy za rok 2016

 1. Dopravní nehoda u rybníka
 2. Dopravní nehoda (směr na Horní Podluží)
 3. Požár balíků slámy v Kyjově
 4. Nález munice z 2. světové války
 5. Dopravní nehoda u Obecního úřadu

Zásahy za rok 2017

 1. Taktické cvičení v Krásné Lípě
 2. Orkán Herward
 3. Dopravní nehoda (křižovatka u činžáku)

Zásahy za rok 2018

 1. Odstranění spadlého stromu na místní komunikaci
 2. Nebezpečně nakloněný strom nad domem
 3. Požár sazí v komíně
 4. Požár sazí v komíně
 5. Únik ropné látky
 6. Požár trávy
 7. Požár náspu u nádraží
 8. Technická pomoc - požár balíku sena na pozemní komunikaci
 9. Technická pomoc - záchrana osob/zvířat
 10. Požár hrabanky - Doubice
 11. Požár trávy

Zásahy za rok 2019

 1. Technická pomoc - nebezpečný strom u nádraží ČD Chřibská
 2. Technická pomoc - odstranění stromu Doubická
 3. Technická pomoc - odstranění stromu Nová Ves - cesta na Pětku
 4. Technická pomoc - odstranění stromu Nová Chřibská 
 5.  Technická pomoc - nebezpečný strom u nádraží ČD Rybniště
 6. Technická pomoc - odstranění stromu Horní Podluží - naučná stezka za Kačákem
 7. Technická pomoc - odstranění stromu (Doubická) Lípa přes cestu
 8. Technická pomoc - únik nebezpečných látek
 9. Technická pomoc - spadlý drát el. vedení

Zásahy za rok 2020

 1. Technická pomoc - odstranění následků dopravní nehody čp. 35
 2. Požár OA na Nové Vsi
 3. Dopravní nehoda železniční - člověk sražený vlakem
 4. Požár travního porostu v Nové Chřibské
 5. Požár loveckých chat na Tokáni 1.den
 6. Požár loveckých chat na Tokáni 2.den
 7. Dopravní nehoda - železniční (vykolejení lokomotivy s masivním únikem nafty do potoka) 7 dní
 8. Požár garáže u Lieserů