Zásahy, cvičení a fotogalerie

Zásahy za rok 2016

 1. Dopravní nehoda u rybníka
 2. Dopravní nehoda (směr na Horní Podluží)
 3. Požár balíků slámy v Kyjově
 4. Nález munice z 2. světové války
 5. Dopravní nehoda u Obecního úřadu

Zásahy za rok 2017

 1. Taktické cvičení v Krásné Lípě
 2. Orkán Herward
 3. Dopravní nehoda (křižovatka u činžáku)

Zásahy za rok 2018

 1. Odstranění spadlého stromu na místní komunikaci
 2. Nebezpečně nakloněný strom nad domem
 3. Požár sazí v komíně
 4. Požár sazí v komíně
 5. Únik ropné látky
 6. Požár trávy
 7. Požár náspu u nádraží
 8. Technická pomoc - požár balíku sena na pozemní komunikaci
 9. Technická pomoc - záchrana osob/zvířat
 10. Požár hrabanky - Doubice
 11. Požár trávy