(pod)Vodník - Srpen 2020

Únik ropných látek do Matyásky. Výzva k ořezu keřů, stromů a dřevin. Pozvánky na akce. Sběrový dvůr po opravě manipulační plochy v provozu. Staré gardy se potkaly v Rybništi. Rozlosování podzimní části okresní soutěže v kopané.