(pod)Vodník - Říjen 2020

Vítání občánků. Oslava dne seniorů se odsouvá. Krátce k jednání zastupitelstva obce. Volby 2020 v Rybništi. Rybniště má svoji turistickou vizitku. Rybniště zachrání další sakrální památku. Vznikly unikátní omalovánky. Nejmenší Soptící útočili. TJ Tatran Rybniště informuje.