(pod)Vodník - Květen 2020

Žijeme dobou koronavirovou (opatření, které se dotýkají života v obci). Zastupitelé jednali s rouškou a odstupem. Zájem o hromadné očkování psů a koček? Revitalizace hřbitova v Rybništi. Čištění a údržba obce souhrnem. Příloha Základní školy a Mateřské školy - tajemné fotografie.