(pod)Vodník - Červenec 2020

Co připravujeme - na co se můžeme těšit? Informace z řádného zasedání zastupitelstva obce. Výzva nájemcům hrobových míst na hřbitově v Rybništi. O dotacích. Výběr z událostí Policie ČR. Klubovna Rybniště. O Dráze národního parku.